×

ABOUT US

Appropriately underwhelm customized niche markets via team driven imperatives. Proactively enhance backend processes without an expanded array of communities. Synergistically expedite user-centric alignments before efficient customer service. Conveniently whiteboard innovative markets after flexible resources.

CONTACT US

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Proudly created with Kallyas. All rights reserved.

FORGOT YOUR DETAILS?

Eğitim ve Gelişim

Erbey bünyesinde İdari ve Saha kadrolarında görev yapan çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, iş birliği yaratmak ve motivasyonu arttırmak amaçlı eğitim ve gelişim programları düzenlenmektedir. Aynı zamanda uzaktan eğitim platformu ile çalışanlarımızın uzmanlık alanlarını bir üst seviyeye çıkaracak bilgi ve eğitimlere daha kolay ulaşmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Erbey Eğitim Bursu Erbey de personelin çalışacağı alanda ihtiyaç duyulan Eğitimleri çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve öğrenimlerini desteklemek amacı ile koşulları sağlayan tüm idari çalışanlarımız başvurabilir. Yıllık Planlı Eğitimler Eğitim ihtiyaç Analizi doğrultusunda tüm çalışanlarımız için planlanmış eğitimlerdir. İhtiyacın niteliğine göre eğitimler; iç eğitim, uzaktan eğitim ve dış eğitim olarak planlanmaktadır. Oryantasyon Eğitimleri İşe başlayan tüm çalışanlarımıza “Oryantasyon Eğitimi” verilir. Oryantasyon eğitimleri sınıf eğitimi ve/veya uzaktan eğitim şeklinde planlanmaktadır. Erbey’da göreve başlayan çalışanlara ilk 2 aylık süre içinde Erbey’a uyum sürecinde destek olacak bir Erbey çalışanı olarak atanır. Etik Eğitimi Erbey’ın etik değerlerini anlatan ve tüm Erbey çalışanlarının alması gereken bir eğitimdir. Online olarak verilir. Gelişim Programları Erbey bünyesinde görev yapan çalışanlarımız için her yıl İnsan Kaynakları Yöneticisi tarafından Erbey’in öncelikli konularına uygun olarak belirli çalışma grupları oluşturularak gelişim programları planlanmaktadır. Gelişim programları ile mesleki ve kişisel gelişimi desteklemek, iş birliği yaratmak ve motivasyonu arttırmak amaçlanmaktadır. Programlar bir veya birkaç adım olabilmektedir.

YUKARI