×

ABOUT US

Appropriately underwhelm customized niche markets via team driven imperatives. Proactively enhance backend processes without an expanded array of communities. Synergistically expedite user-centric alignments before efficient customer service. Conveniently whiteboard innovative markets after flexible resources.

CONTACT US

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Proudly created with Kallyas. All rights reserved.

FORGOT YOUR DETAILS?

İşe Alım Süreci

Erbey, tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur. Çalışanlarına saygın bir uluslararası şirket bünyesinde çalışmanın istikrarını ve güvenini sağlayan bir çalışma ortamı sunmayı amaçlar. Erbey, işe alım süreçlerinde kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, pozisyon için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip, doğru pozisyona doğru adayları Erbey’e kazandırmayı hedefler. Tüm istihdam süreçlerinde, işgücü ihtiyacının öncelikle iç kaynaklardan karşılanması esastır. Pozisyon için uygun aday istihdam edilemediği takdirde dış ilan sürecine geçilir. Pozisyona ilişkin İş Tanımlarında belirtilen yetkinlik ve kriterler doğrultusunda uygun adaylar belirlenir ve adaylar 3 aşamalı mülakat sürecine tabi tutulur. Mülakatlar birebir mülakat, grup mülakatı ve/veya grup tartışması olarak gerçekleştirilir. Mülakat sürecinde pozisyonun gerekliliklerine göre, aşağıda belirtilen değerlendirme tekniklerinin tümü veya bir bölümü uygulanır. • Kişilik Envanteri • Psikometrik Test • Mesleki Sınav • Genel Yetenek Testi • Yabancı Dil Testi • Sürüş Teknikleri Testi • Pozisyonun gerekleri doğrultusunda, pozisyona özel olarak hazırlanmış uygulamalar (vaka çalışması, sunum) Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara İK Yöneticisi tarafından iş teklifi yapılır. Mülakatlar sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adayların başvuruları ileride oluşabilecek uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere aday veri tabanında saklanır. Tüm adaylar işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendirilir. Erbey’e katılmak için E-Başvuru Portalı'nı ziyaret edin!

İŞ BAŞVURUSU

Başvuru için E Başvuru Yapınız
YUKARI